mandag 18. februar 2013

MANDAGS LYNBLOGG: FEM MILJØNYHETER KOMPILERT AV KLIF

  1. 1,3 millioner tonn farlig avfall: Det ble levert inn i underkant av 1,3 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling i 2011. Dette er en økning på 8 prosent fra året før. Siden statistikkens oppstart i 1999 har mengden farlig avfall steget med 132 prosent.
  2. Større avfallsmengder og mer gjenvinning: De totale avfallsmengdene i Norge økte med 5 prosent fra 2010 til 2011. I 2011 ble det i alt generert 9,9 millioner tonn avfall. Samtidig med økningen i avfallsmengder steg også andelen avfall som ble gjenvunnet.
  3. Reduserte klimagassutslipp i 2011: I 2011 var de norske innenlandske klimagassutslippene 53,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Dette er 2,1 prosent mindre enn i 2010. Redusert fyring ga den største nedgangen i utslippene, men også lavere utslipp fra industri, olje- og gassvirksomhet og energiproduksjon bidro.
  4. Tre norske til finalen om beste klimakommune: Arendal, Stavanger og Oslo er norske finalister i den internasjonale konkurransen Earth Hour City Challenge. Kommuner fra seks land konkurrerer om å være den mest bærekraftige. Årets globale vinner kåres i midten av mars.
  5. Ammoniakk- og NOx-utslipp over målene: Nye beregninger for utslipp fra jordbruk har ført til en betydelig oppjustering av Norges ammoniakkutslipp, og utslippene er dermed ikke under Gøteborgprotokollens fastsatte grense. Det er kjent fra før at målet for reduksjon av NOx-utslippene heller ikke er nådd.

1 kommentar:

  1. Jeg synes egentlig at disse fem postene er skikkelig stilige. Først og fremst fremgår det at vi blir flinkere til å levere inn og rapportere om farlig avfall. Vi har en økning i avfall men vi har en mer effektiv avfallsbruk, BNP øker mer enn avfallsmengden. Vi har endeli sett et lavere utslipp av CO2,hovedsaklig grunnet lavere produksjon av råolje og mindre utslipp fra fakling. At tallene om NOx og ammoniakk utslippene er justert kom ikke som et sjokk. Hvis vi klarer å senke disse tallene og fortsette denne trenden kanskje vi ser en slags endring i utslippmønsteret på lengre sikt? Det er hvertfall lov å håpe :)

    SvarSlett