fredag 20. januar 2012

GISKE, HOTELLING, & HARTWICK

Optimal forvaltning av petroleum ressursene og investering inntekten fra olje og naturgass er kanskje det viktigste spørsmålet den norske økonomien står overfor i fremtiden.

Nå åpnes det for en potensiell dramatisk endring i den investeringsstrategien som har blitt fulgt til nå i implementering av den såkalte handlingsregelen. Via Dagens Næringsliv:

Giske åpner for å investere oljepengene i Norge.


Nærings- og handelsminister Trond Giske mener vi «må være like strategiske, like smarte, like kloke» som Kina.


Trond Giske kom med uttalelsen under et foredrag på handelshøyskolen BIs konferanse om fremtidens næringsliv.


Forslaget bryter klart med det som tradisjonelt har vært regjeringens holdning til bruk av oljepenger.

Les hele saken her.

MILJØØKONOMENE spør: Nye toner fra regjeringen eller et nytt karriereposisjonerende
soloutspill fra ministeren?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar