torsdag 12. januar 2012

BEFOLKNINGENS PREFERANSER FOR VINDKRAFT

Utbygging av vindkraft er både samfunnsøkonomisk og politisk kontroversielt i Norge og andre land som satser storstilt på fornybar energi. Den lille kommunen Solund i Sogn og Fjordane foretok nylig en folkeavstemning vedrørende ett potensielt fremtidig utbyggingsprosjekt basert på informasjon som ble lagt ut på kommuneside på forhånd. Resultatet av avstemningen ble et knapt "nei":

Folkeavrøystinga synte at 51,6% røysta mot vindkraftutbygging i Solund, medan 45,9% røysta for utbygging. 2,5% av røystene var blanke. Valdeltakinga var på 63,6%, noko mindre enn deltakinga til kommunestyrevalet i 2011, som var på 68,8%.
Flere detaljer finnes her. Når slike folkeavstemninger er bindende gir de en type type verdsettings- eller preferanseinformasjon som miljøøkonomer kaller for avslørte preferanser (på engelsk: revealed preferences). I Solund tilfellet er avstemningen bare veiledende, og dermed mer beslektet med såkalte uttrykte preferanser (på engelsk: stated preferences)

Takk for sakstipset til Leidulf Grude!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar