fredag 20. januar 2012

BACHELORVEILEDNING VÅREN 2012

I forrige semester (høst 2011) hadde jeg tungt undervisningsfokus med to obligatoriske kurs i mikroøkonomi (bachelor og master) her på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger . I alt medførte dette sensur av i overkant 500 eksamensbesvarelser (450 + 60).
Med ansvar for bare et kurs (miljø og ressursøkonomi med 20 påmeldte masterstudenter) dette semesteret har jeg stor tro på at jeg kan få god anledning til å iverksette min ambisiøse forskningsagenda for året!

Det som kan bli utslagsgivende er kommende veiledning av 10 bacheloroppgaver (fordelt på ca 20 studenter). Som alltid regner jeg med at denne veiledningen blir veldig interessant og givende, men også tidkrevende. De preliminære interessene/ideene til studentene er:
1.      RESSURSØKONOMI - VINDKRAFT
2.      RESSURSØKONOMI - KILDESORTERING
3.      ØKONOMISK KRIMINALITET
4.      SPORTSØKONOMI 1
5.      SPORTSØKONOMI 2
6.      SPORTSØKONOMI 3
7.      SPORTSØKONOMI 4
8.      SPORTSØKONOMI 5
9.      TECHNOLOGY INVESTMENT
10.   TRANSPORTØKONOMI

Det blir spennende å se hva studentene klarer å produsere. Jeg forventer at det blir blogget om resultatene fra 1, 2, og 10 (i det minste) her hos MILJØØKONOMENE på våren!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar