fredag 27. januar 2012

REBLOGG: VELKOMMEN TIL MILJØØKONOMENE

Velkommen til MILJØØKONOMENE nye lesere! Hovedmålet med denne bloggen er å skape ett økonomifaglig fundert forum for diskusjon, analyse og meningsutveksling rundt et bredt spekter av miljø- og ressursøkonomiske problemstillinger med særskilt fokus på aktuelle saker i norsk forvaltningskontekst.  Vi ønsker å bevisstgjøre og opplyse befolkningen og beslutningstakere om samfunnsøkonomiske analyseverktøy og datamateriale som kan bidra til å belyse og forbedre miljøpolitiske vedtak og offentlig budsjettsprioriteringer. Dette vil vi søke å gjøre gjennom kontinuerlige posteringer over et variert spekter av temaer og tekstsjangre; alt fra lengre enkeltstående kommentarer, dybdeanalyser og tematiske serieblogger, til korte innspill og kjappe observasjoner og kommentarer av aktuelt media stoff og vitenskapelige artikler.  Fra tid til annen kan lesere av denne bloggen også forvente noen ikke-miljørelaterte samfunnsøkonomiske sidesprang og innslag av humor!

Les mer om bloggen og oss her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar