onsdag 14. mars 2012

DEN GLEMTE OLJEKATASTROFEN

Aftenbladet skriver tirsdag 13.mars om "Den glemte oljekatastrofen" som i disse dager utspiller seg i Nigeria. Den foreløpig siste ulykken, en større gasslekasje med påfølgende brann, har pågått her siden midten av januar. Aftenbladet skriver:
"Da brannen slokket i forrige uke på Chevrons borerigg KS Endeavor på Funiwa-feltet utenfor Nigeria i forrige uke, hadde den lekket gass siden midten av januar.Endeavor holdt på med å bore en gassbrønn på rundt 10 kilometer utenfor Nigeria da brannen startet. 154 personer jobbet på riggen og en lekter. Mens 152 av dem ble reddet i sikkerhet, omkom to personer i brannen. For høyt gasstrykk som følge av boringen skal ha forårsaket eksplosjonen, som igjen satte fyr på boreriggen.Ifølge non-profit organisasjonen Oil Spill Preparedness Africa (OSPA) Nigeria, frykter folk i den nigerianske landsbyen Koluama at forurensingen skal få store konsekvenser i lang tid, både for miljøet og folks helse. OSPAs Oko-Oboh Orukpe Samsom sier til Aftenbladet at det amerikanske oljeselskapet Chevron sendte befolkningen noen pakker med mat, men at selskapet ikke har noen intensjoner om å gi lokalbefolkningen kompensasjon."
Mens mediene var direkte inne fra Mexico-gulfen da Deep-Water-Horizon katastrofen pågikk, hører vi lite eller ingen ting om liknende katastrofer som pågår i den fattigere delen av verden. Det sørgelige i Nigeria er at denne hendelsen bare føyer seg inn i en rekke av flere liknende hendelser i det samme området. Dette vitner om at oljevirksomheten i det Nigerianske deltaet er fullstendig ute av kontroll. Som Aftenbladet skriver forårsaker dette betydelige problemer og sykdom i lokalbefolkningen.

Det er prisverdig at Aftenbladet skriver om slike glemte katastrofer. Problemet er trolig så stort at norske medier burde skrevet mye mer om dette. Langt fra alle land som er rike på naturressurser opplever at denne rikdommen blir forvaltet på en måte som bidrar til økt velstand og en positiv utvikling for landets befolkning. Mangler landene institusjoner som fastsetter fornuftige rammer for virksomheten kan ressursrikdommen heller enn å være en velsignelse for landet bli til en forbannelse, hvor noen få aktører beriker seg på å ødelegge livsgrunnlaget for det store felleskapet. I mange slike tilfeller medfører trolig miljøulempene og utstrakt tilkarringsvirksomhet at det ville vært mer lønnsomt for felleskapet å la oljen ligge i bakken enn å tappe den ut.

Jeg oppfordrer våre lesere til å lese hele saken i Aftenbladet om forholdene i Nigeria. Samtidig er vi interessert i å høre om dere kjenner til liknende katastrofer som bør fram i dagens lys.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar