torsdag 1. mars 2012

GRUVEDRIFT MED AVFALL

Klassekampen skriver mandag 27.02 at en rekke gruveselskaper har søkt om å dumpe tonnevis av gruveavfall i norske fjorder. For eksempel ønsker et gruveselskap å dumpe 2 millioner tonn gruveavfall per år i Repparfjorden i Finnmark.

Biolog Knut Altmann frykter at dumpingen vil medføre en total utslettelse av betandene av laks, sjøørret og sild i fjorden. Bestandene av torsk og sei vil også kunne forsvinne frykter han.

Mineraler har steget i verdi og gruvedrift i Norge ser igjen ut til å stå ovenfor et oppsving. Men skal gruvedriften være samfunnsøkonomisk lønnsom kan ikke kostnadene forbundet med miljøulempene av virksomheten være uforholdsmessig store.

Selskapet som ønsker å dumpe avfall i Repparfjorden sier en slik tillatelse er en forutsetning for at de vil starte gruvedrift i området. De signaliserer derfor at de mener alternative former for håndtering av avfallet vil bli for dyrt. Får de gjennomslag for kravet, og slipper å betale eventuelle samfunnsøkonomiske kosntader forbundet med å dumpe avfallet i havet, har de lykkes med å eksternalisere kostnaden som ulempene måtte medføre.

I samfunnsøkonomiske analyser må slike eksterne kostnader tas i betraktning. Før konsesjoner til gruverdrift gis bør det derfor gjennomføres grundige analyser som kaster lys over miljøkostnadene som følger med denne aktiviteten. Hvem tar ansvaret for det?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar