mandag 12. mars 2012

LYTT TIL GRO OG CONNIE

I innlegget "Tid for handling i Rio" i Aftenposten søndag, skriver Gro Harlem Brundtland og Connie Hedegaard mye fornuftig om hvordan vi bør møte ressurs- og klimautfordringene verden står ovenfor. Blant annet påpeker de betydningen av å utnytte markedskreftene riktig for å oppnå målsetningen om en bedre verden:

"For å nå målet om utvikling og vekst må vi bruke markedskreftene riktig. Velfungerende markeder er helt nødvendig. Uten markedets hjelp vil det være umulig å omstille oss til mer bærekraftige løsninger. Men markedskreftene kan ikke få ansvaret alene. Vi må sørge for politiske vedtak som kompenserer for mangler ved markedene. Vi må skape rammer som gjør det lønnsomt å være bærekraftig. Forurensning av vann og utslipp av CO2 er ikke gratis. Panelet foreslår at alle land senest i 2020 skal ha innført en prispolitikk som oppmuntrer til miljøvennlige løsninger. Forurenseren må betale. I Europa har forurensning en pris gjennom skatter og handel med utslippskvoter. Vi vil ha andre deler av verden til å gjøre det samme, og vi må bli enda flinkere i Europa."
Gro og Connie har skjønt det. La oss lytte til dem.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar