torsdag 29. mars 2012

MENNESKESKAPTE VERSUS NATURLIGE KLIMAENDRINGER

Finnes det en fasit på eller vitenskaplig konsensus rundt spørsmålet om den relative viktigheten av disse to potensielle driverne (antropogene versus ikke-antropogene faktorer) av observerte globale klimaendringer? Ett nylig debattinnleggforskning.no indikerer at det ikke er tilfellet:
CO2 globalt og i Oslo
Er effekten av CO2-utslipp på det globale klimaet en ubekreftet hypotese og en vitenskapelig villfarelse? Prøver Pål Prestrud å hindre folk i å snu i klimaspørsmålet? Dette diskuterer Ole Humlum i dagens debattinnlegg.

I del 1 og del 2 av føljetongen Underlige påstander om klima og temperatur hevder Pål Prestrud at den globale temperaturen fortsatt stiger, selv om data tydelig viser at den ikke gjør det.

Heldigvis er data fritt tilgjengelige på internett, og enhver kan danne seg sin egen mening om dette. Prestrud mener med utgangspunkt i diagrammet under at det er god sammenheng mellom CO2 og temperatur, og at CO2 styrer temperaturen.

Den tolkningen er vi ikke enige i. For oss ser det ut som om den globale temperaturen primært styres av andre forhold enn CO2.
...
I sin klimaføljetong kommer Prestrud dessverre ikke inn på det sentrale spørsmål i dagens klimaforskning: Naturlige klimavariasjoner kontra de menneskeskapte.

Inntil for kort tid siden mente klimapanelet IPCC at de naturlige klimavariasjoner var helt underordnet effekten av CO2 med antatte følgevirkninger. Den konklusjon var og er vi uenige i. Våre egne forskningsresultater tyder på at det forholder seg helt motsatt; selv nåtidens klimaendringer skyldes hovedsagelig naturlige variasjoner.

Tilsynelatende er IPCC og mange andre i øyeblikket på glid i spørsmålet om de naturlige variasjoners viktighet. Det understrekes blant annet av den seneste utviklingen i Tyskland, hvor den tidligere fremtredende IPCC-støtte Fritz Varenholt med sin bok Die kalte Sonne nå har et radikalt endret syn på saken.

Dessuten understrekes det ikke minst av et voksende antall internasjonale publikasjoner om naturlige klimavariasjoner og deres årsaker. Vi har selv etter beste evne bidratt til dette.
...
Les hele debattinnlegget her.

Dessverre, som vi har skrevet om tidligere på MILJØØKONOMENE, har forskning.no stengt av direkte diskusjoner rundt klimatemaet. Dermed er det ikke mulig å følge reaksjoner fra andre vitenskaplige autoriteter i Norge på innlegget til professor Ole Humlum. Dette er en hån mot ytringsfrihet.

1 kommentar:

  1. Interessant debatt, men hvor finner man egentlig "bevis" på sammenhengen mellom CO2 og temperatur? Og hva er konsekvensene av CO2 utslipp, om det ikke er temperaturendringer - finnes det noen debatt rundt dette?

    SvarSlett