torsdag 29. mars 2012

KLASSISK NATURVERN: RØDLISTA

Her er nok et eksempel (biologisk mangfold) på at det er andre viktige naturvern og miljøsaker enn klimapolitiske saker som opptar folk både i Norge og andre steder i verden. Vi har tidligere rettet oppmerksomhet mot, blant annet, vannkonflikter, lokale naturinngrep, og forurensning fra gruvedrift.   


Fra kommende kunst utstilling kalt RØDLISTA. Les alt hos kunstneren Gunn Holm Platou eller i VG reportasjen "Maler Truede Fugler" i onsdags papirutgave.

RØDLISTA er beskrevet som "en utstilling om truede arter, og hva som gjøres for å bevare dem. Hovedfokuset er på truede fuglearter. Prosjektet er et samarbeid mellom forskere og kunstnere. Malerier vil knyttes sammen med informasjonsplansjer om de truede artene og annen info om forvaltning."

Les mer om truede (rødlistede) arter hos Artsdatabanken

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar