mandag 2. april 2012

ÅRETS PÅSKEKRIM: OPPDRAG EFFEKTIVITETSPOLITI

VG inviterte nylig hele det norske folk til å være med på å gjennomgå bevilgninger fra regjeringsdepartementene:
Sammen vet vi mer
Vi inviterer deg til å skape journalistikk sammen med oss.

Digitale medier endrer journalistikken. Før var vi i stor grad prisgitt kunnskapen til den enkelte journalist i VG, nå kan vi ta i bruk lesernes samlede intelligens og kompetanse for å granske tildelingen av penger til norske frivillige organisasjoner og stiftelser.

Organisasjonsarbeid og idealistisk virksomhet står sterkt blant nordmenn. Derfor er tilskuddsordningene og mulighetene til finansiering mange. Men praktiseres de rettferdig? Har organisasjoner eller stiftelser som arbeider innen samme felt den samme muligheten til å få økonomisk støtte?

Etter at Audun Lysbakken måtte gå av fordi han hadde bevilget penger til en organisasjon hvor en nær venn av ham jobbet, har det dukket opp flere lignende saker. Utenriksminister Jonas Gahr Støres bevilgning til en stiftelse ledet av sin venn Felix Tschudi, statsråd Tora Aaslands bevilgning til Kvinneuniversitetet og kunnskapsminister Kristin Halvorsens millionbevilgning til Pøbelprosjektet.

Vi har også søkt om og fått innsyn i enda flere tildelinger fra departementene. Antallet dokumenter er så stort at vi ikke har mulighet til å gjøre denne jobben alene. Derfor ber vi deg om hjelp.

På VG Nett har vi lagt ut en komplett oversikt over de tildelingene som er gitt fra de ulike departementene. Vet du om noen av disse har vært irregulære, håper vi at du deler din kunnskap med oss. Tidligere har VG skapt store journalistiske suksesser sammen med leserne.

 Les hele invitasjonen her.
Dette er et initiativ som MILJØØKONOMENE støtter helt og fullt. Spesielt oppfordrer vi våre lesere til å se nærmere på bevilgninger i departementer som er direkte relatert til bloggen vår, først og fremst miljø- og utviklingsdepartementet, olje- og energidepartementet, landbruks- og matdepartementet, og samferdselsdepartementet.

Det går også an å søke etter bestemte saker eller bestemte organisasjoner i VG søkemotoren. Men husk at mye av bevilgningene over statsbudsjettet ikke går direkte til organisasjoner på denne måten. Milliarder blir også kanalisert gjennom diverse statlige organisasjoner (som vi ga et eksempel på for en tid tilbake). Midler allokert gjennom disse organisasjonene er ikke med i VGs database så vidt vi har forstått.

GOD PÅSKE ETTERFORSKNING!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar