tirsdag 17. april 2012

FERSK IPCC RAPPORT

MANAGING THE RISKS OF EXTREME EVENTS AND DISASTERS TO ADVANCE CLIMATE CHANGE ADAPTATION Summary for Policy Makers

Engelsk (Norsk)

Her er ett av mange interessante og tankevekkende utdrag:
Increasing exposure of people and economic assets has been the major cause of long-term increases in economic losses from weather- and climate-related disasters (high confidence). Long-term trends in economic disaster losses adjusted for wealth and population increases have not been attributed to climate change, but a role for climate change has not been excluded (high agreement, medium evidence).

Økt eksponering av mennesker og økonomiske verdier har vært den viktigste årsaken til langsiktige økninger i økonomiske tap som følge av vær- og klimarelaterte katastrofer (høy faglig sikkerhet). Langsiktige trender for økonomiske tap knyttet til katastrofer, justert for velstands- og befolkningsøkning, har ikke blitt tilskrevet klimaendringer, men klimaendringenes rolle har heller ikke blitt utelukket (middels bevis, høy enighet).
MILJØØKONOMENE vil komme tilbake med observasjoner, kommentarer, og refleksjoner etter nærmere lesning.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar