onsdag 25. april 2012

KLIMAMELDINGEN 2012: "SAMMENDRAG"

Wordle: Energimeldingen 2012Wordle: Klimameldingen 2012 (2)

ORD*
FREKVENS**
utslipp(ene)972
CO2561
norge(s)450
tiltak(ene)334
bidra(r)(tt)306
global(e)(t)283
internasjonal(e)(t)275
redusere239
klima218
klimagasser217
regjeringen(s)208
energi206
kroner189
skog(en)186
utvikling(en)186
virkemidler185
klimagassutslipp174
utviklingsland(ene)168
utslippsreduksjon(er)(ene)157
ekvivalenter147
klimaendring(er)(ene)147
nasjonal(e)(t)146
norsk143
bio(drivstoff)(energi)(gass)141
bygg128
fornybar120
okonomisk119
avgift(en)(er)118
avskoging(en)114
kvotesystem114
oppvarming111
transport(sektoren)109
klimapolitikk108
produksjon(en)105
teknologi(utvikling)99
arbeidet98
kraft93
klimakur89
kyotoprotokollen83
effekt(en)80
forskning80
energieffektivisering79
enova77
industri(en)77
klimakonvensjon75
kostnad(er)(ene)73
kvoter70
atmosfaren69
offentlig68
samarbeid66
satsing(en)66
industriland65
eksisterende63
fangst63
kilde63
klimatiltak63
miljo60
barekraftig59
lagring58
klimaforhandlingene57
klimavennlig57
kunnskap55
klimaforliket52
klimameldingen51
konsekvenser51
forurensningsdirektoratet50
energibruk46
togradersmalet46
utvikle46
verden46
prosjekter45
regjeringens45
endringer44
klimapanel44
reduksjon44
avtale41
husdyrgjodsel41
skogforringelse41
karbon40
petroleumssektoren40
skipsfart39
miljostatus38
nasjonalbudsjettet38
miljovennlig37
olje37
pris37
utslippsreduserende37
forpliktelser36
investeringer36
rapporten36
statistisk36
arktis35
fjernvarme35
konsentrasjonen35
usikkerhet35
bindende34
energiproduksjon34
usa34
luftfart33
samfunnet33
sentralbyra33
ansvar31
kina31
klimatilpasning31
transportsektoren30
elektrisitet29
fossile28
klimasystemet28
kollektivtransport28
drivstoff27
jordbruk27
kjoretoy27
klimaforskning27
kobenhavn27
mongstad27
menneskeskapte26
rammebetingelser26
klimaavtale25
miljoverndepartementet25
europeiske23
infrastruktur23
okonomi23
utviklingslandene23
energisektoren22
innovasjon22
forhandlingene21
klimagassregnskapet21
virkemiddelbruk21
vurdering21
karbonlekkasje20
klimadrivere20
kompetanse20
transnova17
utslippsforpliktelser17

*   Noen ord gruperinger er foretatt (eksempel: global, globale, globalt).
** Bare ord som figurerer i meldingen > 16 ganger er tatt med i analysen. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar