mandag 30. april 2012

MANDAGS LYNBLOGG: KLIF NYHETER

Klima- og Forurensingsdirektoratet (KLIF)* er et viktig offentlig organ i norsk miljøpolitikk. I henhold til egen hjemmeside driver de med dette:
Klima- og forureiningsdirektoratet (tidlegare SFT) ligg under Miljøverndepartementet og har 340 tilsette ved kollektivknutepunktet Helsfyr i Oslo. Vi iverkset forureiningspolitikken og er vegvisar, vaktar og forvaltar for eit betre miljø. Dei viktigaste arbeidsområda våre er klima, miljøgifter, hav og vatn, avfall, luft og støy. Vi jobbar for ei forureiningsfri framtid.
Her er fem interessante nyhetssaker fra KLIF:
* Jeg håper det bare er for å lage en fengende forkortelse av direktoratnavnet at "klima" har fått tre bokstaver mens "forrurensning" bare en bokstav i akronymet, og at ikke dette reflekterer prioritetene til de 340 ansatte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar