mandag 16. april 2012

NATURGASS

Stavanger Aftenblad trykket sist uke en meget interessant gjestekommentar (Drivstoff til en energirevolusjon) av internasjonal journalist (CNN, Times Magazine, and Washington Post) og forfatter Fareed Zakaria:
Drivstoff til en energirevolusjon

Ingen kunne ha forutsett at oljeprisene skulle stige til de høyder de har nådd i dag.

Kommentar: Saudi-Arabias oljeminister, Ali al-Naimi, sier de er irrasjonelt høye, idet han påpeker at den globale etterspørselen er lavere enn det tilgjengelige tilbudet, og at saudiarabiske oljelagre rundt omkring i verden i det store og hele er utappet. Den "irrasjonelle" årsaken er selvfølgelig frykten for en krig med Iran. Men det ville også ha vært umulig å spå at en 47 prosent stigning i oljeprisene siden november 2010 ikke ville forårsake en større nedgang i den amerikanske økonomien. En av årsakene til at det ikke er skjedd, kan godt være oppkomsten av skifergass.

I dag er de grunnleggende fakta velkjente. Det er bare noen få år siden de fleste ekspertene advarte mot en overhengende mangel på naturgass i USA. Men takket være anstrengelsene til et lite, privat selskap, Mitchell Energy, kombinert med en horisontal boreprosedyre kalt hydraulisk "fracking", er det blitt mulig å utvinne store mengder naturgass fra skifer, som dette landet har i overflod av.

....

Naturgass-alderen vil få geopolitiske konsekvenser. Til nå har oljen blitt omsatt på et globalt marked, mens naturgassen har vært lokal. Fordi det er vanskelig å transportere gass, får land med overflod av ressurser og gode rørledninger fastsette prisen. Russland er i stand til å forlange opp til 17 dollar per tusen kubikkfot fra naboer som Ukraina og land i Europa. USA kan produsere naturgass til 2,50 dollar per tusen kubikkfot, og det har verdens beste og billigste teknologi for å gjøre gassen flytende. Flytende naturgass vil skape ett samlet globalt marked, og når langsiktige russiske kontrakter med Europa går ut, vil Moskva stå overfor et dramatisk fall i inntekter. Vi kommer til å bevege oss fra en verden hvor noen få land – Russland, Iran, Qatar, Saudi-Arabia – kontrollerer prisen og tilbudet av naturgass, til en verden hvor denne energikilden er mye mer spredt. (For øyeblikket har Iran ikke adgang til noe av den teknologi som trengs for å utnytte dets ressurser.)
Les hele kommentaren her. Kommentaren setter dommedagspessimisme som dette i perspektiv. Statistikk på verdens naturgass forekomster er gjengitt her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar