torsdag 8. mars 2012

VERDENS NATURGASS RESERVER

I følge internasjonale statistikksammenlikninger har Norge omtrent like mye naturgassreserver som hele EU til sammen. Det er anslått at verdens nåværende kjente forekomster av denne ikke-fornybare ressursen er nok til å dekke 100-250 års behov med nåvarende forbruksrate (avhengig av om bruk av den kontroversielle skifergassteknologien er medregnet eller ikke) .

1Russia44,800,000,000,000
2Iran29,610,000,000,000
3Qatar25,370,000,000,000
4Saudi Arabia7,807,000,000,000
5United States7,716,000,000,000
6Turkmenistan7,504,000,000,000
7United Arab Emirates6,453,000,000,000
8Nigeria5,292,000,000,000
9Venezuela5,065,000,000,000
10Algeria4,502,000,000,000
11Iraq3,170,000,000,000
12Australia3,115,000,000,000
13Indonesia3,001,000,000,000
14Kazakhstan2,407,000,000,000
15Malaysia2,350,000,000,000
16Egypt2,186,000,000,000
17European Union2,168,000,000,000
18Norway2,039,000,000,000
19Uzbekistan1,841,000,000,000
20Kuwait1,798,000,000,000

Kilde: CIA - Factbook (tall i kubikkmeter)

1 kommentar:

  1. kanskje ikke så rart at de 3 landene som topper listen, har også veldig store co2 utslipp, og er noen av de mest forurensende landene i verden..

    SvarSlett