fredag 25. mai 2012

INTERESSANT NETTSTED 1: HAVMILJØ.NO

Nettstedet havmiljø.no (drevet av Direktoratet for Naturforvaltning) ble nettopp lansert. Dette er beskrivelsen som er lagt ut på hjemmesiden: 
Miljøverdier i norske havområder

På dette nettstedet finner du vurderinger av miljøverdiene i havområdene våre. Fordelingen av arter, naturtyper og økosystemfunksjoner bestemmer områdenes miljøverdi i havet. Når sjøfugl skal hekke, sel skal "kaste" unger eller fisk skal gyte, oppsøker de gjerne bestemte, gunstige steder der de samler seg i store mengder. Slike steder er eksempler på områder med stor miljøverdi.

Miljøverdiene er identifisert gjennom et samarbeid mellom sentrale forvaltningsetater og forskningsinstitusjoner. Dette verktøyet er ikke vanlige utbredelseskart for arter og naturtyper, men arealbasert verdisetting av disse. Klikk og prøv deg fram. Du vil finne lenker til mer kunnskap om artene som bruker de ulike områdene, og under detaljsidene finner du oversikter og begrunnelser for vektlegging av området du har valgt.
En opplagt begrensning er at ”miljøverdi" konseptet som brukes ikke er samfunnsøkonomisk - altså et pengemålt begrep. Men uansett virker dette som et flott initiativ og steg i riktig retning mot systematisk og fullstendig verdsetting av miljøgoder og tjenester fra norske havområder.

MILJØØKONOMENE oppfordrer leserne til å utforske dette nettestedet og rapportere tilbake til oss om hvor nyttig det er og interessante observasjoner.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar