fredag 25. mai 2012

MONSTERMASTER PROTESTER 2012


VG skrev nylig om årets første demonstrasjon mot monstermastene som bygges i Hardanger. Les reportasjen her. Les rapport direkte fra demonstratene her. Les tidligere innlegg vi har skrevet om denne saken her.

1 kommentar:

  1. Norge er kjent for sitt vakre landskap og utrolige fjorder. Dette har ført til stor turisme som er positiv for den norske økonomien. Utbygging av mostermastene vil mest sannsynlig ha stor negativ påvirkning på turismen. Den visuelle forurensningen fra monstermastene vil nærmest kondemnerer hele fjorden, og forandre Norge fra det idylliske nasjonalromantiske bildet mange har, til et industri preget forurenset land.

    Et alternativ til monstermastene ville vært en undervannstunnel. En undervannstunnel vil øke kostnaden dramatisk, i tillegg til at det må bli bygget store trafostasjoner på hver side av fjorden til å omforme strømmen fra vekselstrøm til likestrøm. Det vil også være et effektivitets tap ved å lede strømmen gjennom vannet, istedenfor luften grunnet økt motstand i vannet. Med andre ord kommer spørsmålet om villighet til å betale inn her. Med andre ord, er folk villig til å betale mer for å legge strømmen under vann for å bevare naturen?

    SvarSlett