torsdag 7. juni 2012

KLIMAFORLIK 2012

Flere medier rapporterer nå at partiene på stortinget (minus FrP som ikke fikk være med i det gode selskap) har blitt enige om ett nytt klimaforlik. I følge artikkel i Aftenposten kan forliket oppsummeres med de følgende hovedpunktene:
  • En raskere opptrapping av klimateknologifondet (2016), hvorav ti mrd i 2013
  • Dagens avgiftsfordeler ved kjøp og bruk av nullutslippsbiler videreføres ut neste stortingsperiode (2017), så fremt antallet ikke overstiger 50 000
  • En kraftig økning i belønningsordningen for kollektivtrafikk, som fra 2014 vil være nær 1 mrd kroner, og at dokumenterte resultater skal ligge til grunn for utbetaling av støtte fra ordningen
  • Større statlige bidrag til store kollektivprosjekt i og rundt de store byene
  • Økte bevilgninger til Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) og opprettelse av et nytt forskningssenter for geotermisk energi
  • Rask fremdrift av utbygging av intercityforbindelsene i det sentrale østlandsområdet
  • Utfasing av oljefyring av alle offentlige bygg innen 2018, og forbud mot fyring med fossil olje fra 2020 – forutsatt gode støtteordninger til husholdningene
  • Ambisjon om å bygge minst ett fullskala demonstrasjonsanlegg for fangst og lagring av CO2 fra innen 2020
  • Utarbeide egen strategi for biogass 
Betyr dette at politikerne har droppet 2/3 innenlandsmålet og elektrifisering? Vi får se når flere detaljer kommer ut. MILJØØKONOMENE følger spent med.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar