fredag 8. juni 2012

RYFAST - STORTINGET 12. JUNI

Til tross fra advarsler om manglende utredning, en negativ og kritisk kvalitetssikringsrapport, sterk lokal folkemotstand og ønske om veiledende folkeavstemning, og opplagte habilitetsproblemer, har Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa klart å tvinge gjennom bygging av verdens mest omfattende undervannstunnel i Rogaland. Hvordan hun har klart dette er et stort mysterium.

På tirsdag gav Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget sin velsignelse til prosjektet (se den formelle komiteinstillingen her). Nå forventes endelig grønt lys på stortinget tirsdag den 12. juni. Kan det tenkes at det samlede stortinget tar inn over seg informasjonen i kvalitetssikringsrapporten og sender prosjektet tilbake til utredningsbordet?

Fra Vista Analyse sin hjemmeside:
Stortingsproposisjon om Ryfast – Ryfylkes «fastlandsforbindelse» – ble framlagt 11.05.12. Regjeringen anbefaler at Ryfast (Solbakktunnelen og Hundvågtunnelen) bygges ut i tråd med Statens vegvesens forslag og finansieres med bompenger. Sammen med Holte Consulting har Vista Analyse utført ekstern kvalitetssikring av prosjektet. I vår rapport peker vi på at det er grunnlag for å anta at det finnes andre løsninger kan være mer robuste og gi høyere lønnsomhet. Videre påpekes at høy bomfinansieringsandel gir betydelig trafikkavvisning og svekker prosjektets lønnsomhet.

Fjellvettregel # 8: Vend i tide – det er ingen skam å snu!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar