mandag 3. september 2012

KONFLIKTER OM LAKS

Debatten om innvirkningen av oppdrettslaks på bestanden av vill laks og hvordan oppdrettet og vill fisk best skal forvaltes, er et stadig tilbakevendende tema i norsk miljødebatt. Nå, etter at elvefisket etter villaks er avsluttet for i år og statistikk over fangster av både vill fisk og oppdrettet fisk fra landets elver foreligger, ser det igjen ut til å bli en het diskusjon om hvordan laksebestandene best skal forvaltes.

Under følger lenker til tre nylige innlegg i lakse-debatten, og hvor forfatterne har vidt forskjellig syn på hvordan ståa i lakseforvaltningen er:

"Oppdrettslaks med bismak" (Kronikk i Aftenposten 14.08, av professor Anders Skonhoft, NTNU) Et hovedpoeng i denne artikkelen er at oppdrettsnæringen bør betale for de ulemper de medfører for villaks og villaksefisket.

"Vitenskapelig falitterklæring" (Svar til Skonhoft i Aftenposten 30.08, av Jim Roger Nordby i Europharma).

"Villaksens største fiende" (Kronikk i Adresseavisen 31.08 av Frode Reppe, leder i Frøya AP). I denne artikkelen krever forfatteren at Janne Solli som er direktør i Direktioratet for Naturforvaltning må gå av med øyeblikelig virkning.

Det mangler altså ikke på sterke meninger i debatten om forvaltning av villaksen. Vi følger debatten videre utover høsten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar