tirsdag 20. november 2012

GOD NORSK KLIMAPOLITIKK, ENDELIG!

I følge en nylig Teknisk Ukeblad artikkel har statsminister Jens Stoltenberg i forbindelse med Zerokonferanse 2012 uttalt  at Norge skal møte fremtidens klimaforpliktelser med kvotekjøp:
STOLTENBERG VIL SATSE ALT PÅ KLIMAKVOTER
Norge har forpliktet seg til å redusere de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990 frem mot 2020.

Ifølge Miljøverndepartementet skal om lag to tredjedel av utslippene tas nasjonalt.

Utslippene øker
I løpet av de åtte årene Jens Stoltenberg har vært statsminister har utslippene økt. I 2011 var de 5,8 prosent høyere enn i 1990.

Dette vil Stoltenberg løse med å kjøpe kvoter:

– Norge vil bidra med et betydelig kvotekjøp i 2020. Vi vil overoppfylle våre forpliktelser og kjøpe mer kvoter enn vi trenger. Det vil være vårt bidrag, sier han til Teknisk Ukeblad.

Lave kvotepriser
Prisen på klimakvoter har stupt. Det koster nå seks euro å kjøpe en utslippskvote på ett tonn CO2.

I Europa erstatter kraftselskaper gass med kull.

Det påvirker derimot ikke CO2-utslippene, understerker Stolenberg, som viser til at nettopp hensikten med kvotesystemet er å sette et tak på utslippene.

Årsaken til den lave kvoteprisen er hovedsaklig de økonomiske nedgangstidene, mener han.
– Dypt bekymret

I sitt innegg på Zeros konferanse var statsministeren klar på at utviklingen går i feil retning:

– Utslippene har vokst. Det er all grunn til å være urolig og dypt bekymret for den globale oppvarmingen, sa Stoltenberg, som beklaget at forhandlingene for å få på plass en internasjonal klimaavtale går så sakte.

Både og
Det internasjonale energibyrået (IEA) mener at kun en tredjedel av verdens påviste fossile ressurser kan forbrukes de neste 40 årene hvis verden skal nå målet om maks to graders global oppvarming.

Stoltenberg har tidligere avvist at det er aktuelt å la være å utvinne norsk ressurser, og på konferansen var han klar på at Norge både kan være en energinasjon og en klimapådriver.

– Det er ingen motsetning i at verden skal få mer energi og at verden skal få mindre utslipp. Vi er nødt til å få til begge deler, sa statsministeren på konferansen.
...
Les resten av artikkelen her.

Jeg forstår ikke helt ideen om at Norge skal "overoppfylle" klimaforpliktelser. Men dette er unasett gode toner fra en ledende norsk politiker med samfunnsøkonomisk skolering. Endelig!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar