mandag 29. april 2013

MILJØFIENTLIGE VINDMØLLER*

Kan bety kroken på døra for vindpark på Siragrunnen
Den nye forvaltningsplanen for Nordsjøen nevner Listastrendene og Siragrunnen som to av 12 særlige verdifulle områder.

I går ble forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak lagt frem for Stortinget. Planen skal gi helhetlige forvaltningsplaner for alle de norske havområdene.

I det faglige grunnlaget for forvaltningsplanen er 12 områder identifisert som særlig verdifulle områder. Av disse ligger åtte områder langs kysten og fire områder i åpent hav i Nordsjøen. Alle de identifiserte områdene er generelt sårbare, men sårbarheten varierer etter hvilke påvirkninger de utsettes for og tidspunktet dette skjer. I tillegg er kystsonen identifisert som generelt verdifullt område. At Siragrunnen er et av de 12 områdene betyr trolig at debatten om vindpark-planene blusser opp for fullt igjen. Også Listastrendene er nevnt som særlig verdifullt område.
...
Les resten av artikkelen her. Les hele forvaltningsplanen her.

*Takk for sakstips til anonym olje- og energi professor.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar