mandag 29. april 2013

ULØNSOMME VINDMØLLER

Fra tu.no:

HAVVINDKRAFT

Havvindsubsidier lønner seg ikke

Samfunnsøkonomisk feilgrep, mener SSB.
Utbygging av vindkraft til havs vil være dyrere for Norge enn for mange andre europeiske land, på grunn av dybdeforhold og havbunnens struktur. Det viser Norges vassdrags- og energidirektorats rapport om havvindkraft, som Olje- og energidepartementet (OED) nylig hadde ute på høring.

90-120 øre

Energikostnadene per produsert kilowattime over levetiden (2020–2045) for et havkraftverk er ifølge rapporten anslått å ligge mellom 90 og 120 øre/kWh for de ulike områdene som er utredet, når byggingen skjer fra 2020. Kraftprisen ligger imidlertid ikke an til å bli høy nok til å dekke kostnadene. SSB viser til at prisen for kraft i forwardmarkedet på Nasdaq nå ligger i underkant av 30 øre/kWh for 2018, mens prisanslagene i Energiutredningen for 2030 ligger mellom 43 og 74 øre/kWh.
Les resten her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar