tirsdag 28. februar 2012

KJEKKE FORELESNINGER!

Forrige uke ble vi ferdige med miljømarkedsfeilteori i faget jeg underviser dette semesteret. Det temaet ble avrundet med en generell likevektsmodell med produksjonsforurensning. En versjon av den modellen sitter studentene mine nå og regner på så blekket spruter. Jeg håper dette blir det mest utfordrende de kommer over i løpet av mastergraden. Her er ett fint foto av en av de innledende tavlene med matematisk notasjon.
Denne uken begynner jeg å undervise favorittemaet mitt: verdsetting av miljøgoder. Dette er noe jeg kan mye om. Under dette temaet skal studentene lære mer om eksakte velferdsmål for endret miljøkvalitet, verdsetting av miljøgoder gjennom såkalte metoder for avslørte preferanser (engelsk: revealed preference methods) & uttrykte preferanser (engelsk: stated preference methods), herunder den fantastiske reisekostnadsmetoden (engelsk: travel cost method) og den ekstremt utbredte og allsidige betinget verdsettingsmetoden (engelsk: contingent valuation method).


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar