søndag 5. februar 2012

WEEKENDBLOGG: NYTT KLIMAFORLIK?

DN på nett skriver i dag at FrP ønsker å få Ap med på et nytt klimaforlik.

Som det eneste av Stortingspartiene unnlot FrP å skrive under på klimaforliket i 2008. Dette førte til at FrP ble satt på sidelinjen i alle diskusjoner om klimapolitikken. Nå ser partiet muligheten for igjen å komme på banen i diskusjonen om klima.

En kraftig forsinket klimamelding og uttalelser fra blant andre fagbevegelsen om at klimaforliket bør revurderes tyder på at det er betydelige interne stridigheter i regjeringen om hva som skal være gjeldende klimapolitikk i tiden fremover. Når vi samtidig er inne i en periode med økonomisk gråvær og hvor konkurranseutsatt næringsliv er i en sårbar situasjon, er det ikke utenkelig at det vil kunne komme betydelige endringer i klimapolitikken.

Klimaforliket har vist seg å være et dårlig utgangspunkt for å forme hensiktsmessig klimapolitikk. Det bør derfor endres. Kan partiene på Stortinget samle seg bak et nytt klimaforlik hvor det legges opp til at ressursbruken i klimapolitikken skal stå i forhold til nyttegevinstene er det gode nyheter.

Den kommende Klimameldingen vil gi fasiten på om det er fornuft eller følelser som har overtaket i klimakampen. Vi får bare vente å se.

1 kommentar:

  1. Les mer om Klimaforliket her:
    http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/pressesenter/pressemeldinger/2008/en-merkedag-for-klimapolitikken.html?id=496891

    SvarSlett