mandag 27. februar 2012

VIKTIG DEBATTINNLEGG #1: Å LÆRE AV ANDRES FEIL

I debattinnlegget Drømmen om Sola i Verdens Gang på fredag 24. februar skriver ”The Skeptical Environmentalist” professor Bjørn Lomborg om Tysklands feilslåtte storsatsing på grønn energi:
Tyskland har vært stolte av å være "verdensmestere" i grønn energi. Det er gitt ut sjenerøs pengestøtte, over 130 billioner dollar ifølge Universitet i Ruhr, til tyskere som ville investere i solenergi. Nå har imidlertid den tyske regjeringen lovt å kutte støtten tidligere enn planlagt, samt å fase ut støtten over de neste fem år. Hva var det som gikk galt?
Disse monsterinvesteringene har kommet hovedsakelig med det altoverfeiende argumentet ”vi må redde det globale klimaet”. Til tross for storsatsing i samfunnsøkonomisk ulønnsom teknologi, bidrar solenergi i dag visstnok med mindre enn en 1/2 % av Tyskland energi behov. Professor Lomborg skriver videre:
I tillegg betyr denne store investeringen bemerkelsesverdig lite i kampen mot global oppvarming. Selv med urealistisk sjenerøse antagelser, er totaleffekten at solenergi reduserer Tysklands CO-utslipp med ca. åtte millioner metriske tonn - eller ca. 1 % - de neste 20 årene. Når effektene er beregnet ifølge en standard klimamodell, er resultatet en reduksjon i gjennomsnittlig temperatur på 0,00005 grader Celsius. For å si det på en annen måte: Ved slutten av århundret vil Tysklands 130 billioner dollar investert i solcellepanel ha forsinket temperaturstigning med 23 timer.
Les hele kommentaren av professor Lomborg her.

I Norge investeres det i dag for milliarder av kroner i samfunnsøkonomisk tvilsomme vindkraftutbygginger og andre fornybar energi teknologidrømmer, støttet med gigantiske statlige subsidier. I tillegg planlegges massiv ekspansjon av strømnettet med påfølgende kabling og reising av strømmaster over verdifull norsk kultur- og naturlandskap. Blant annet ønsker man å bringe strøm ut til olje- og naturgassproduserende oljeplattformer.

La oss stoppe galskapen nå - før flere milliarder som kunne blitt brukt til bedre alternative formål blir ødslet bort. La oss lære av Tysklands katastrofale solenergi eksperiment.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar