mandag 27. februar 2012

VIKTIG DEBATTINNLEGG #2: STRØM TIL BRØNN ER EN DÅRLIG IDE

I debattinnlegget El til havs gir økte utslipp i Dagens Næringsliv 24. februar forklarer Norges mest eminente miljøøkonom professor Michael Hoel hvorfor elektrifisering er en dårlig ide:
Ett av tiltakene som har vært diskutert og som muligens vil bli foreslått i klimameldingen, er elektrifisering av deler av sokkelen. I dag blir elektrisk kraft til å drive installasjonene på olje- og gassfelt, laget på plattformene av gass som blir utvunnet.

Denne kraftproduksjonen gir betydelige mengder CO2-utslipp. Elektrifisering er et tiltak for å eliminere disse utslippene, ved at installasjonen i stedet får elektrisk kraft via kabler fra land. Tiltaket kan være aktuelt både på eksisterende og nye felt.

Tiltaket vil utvilsomt redusere CO2-utslipp fra Norge. Det er imidlertid dyrt: For noen felt vil det koste mer enn 1000 kroner per tonn reduserte utslipp, som er mer enn ti ganger så mye som det koster å redusere utslipp i utlandet gjennom kjøp av kvoter utover hva Norge bruker.

Sagt på en annen måte: Dersom Norge vil bruke for eksempel én milliard kroner for å redusere utslipp av CO2, får vi mer enn ti ganger så store utslippskutt ved å betale for kutt i utlandet som ved å bruke pengene til å elektrifisere norske olje- og gassfelt.

Tiltaket er ikke bare dyrt: Mens tiltaket helt sikkert vil redusere norske utslipp, kan det godt tenkes at det vil bidra til å øke samlede utslipp i verden.
Les hele professor Hoels analyse her.

La oss gjenta lærdommen fra tidligere post: Stopp galskapen nå - før flere milliarder som har samfunnsmessig nyttigere anvendelser blir kastet bort.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar