mandag 20. februar 2012

EFFEKTIVITETSPOLITI: YES!

E24 skriver onsdag at OECD mener Norge bør innføre et statlig effektivitetspoliti for å føre kontroll med bruken av nytte-kostnadsanalyser i offentlige budsjettprioriteringer. Paul O'Brien i Economics Department i OECD uttaler følgende: "Norge har generelt gode retningslinjer for kost-nytte-analyser av offentlig forbruk, men det ser ikke alltid ut til at de følges. Det fremstår som underlig."

I nytte-kostnadsanalyser sammenstilles fordeler og ulemper av offentlige prosjekter på en systematisk og oversiktelig måte. Det er vanskelig å se for seg mer bruk av slike analyser vil lede til mindre effektiv bruk av samfunnets knappe ressurser. Det er derfor underlig dersom retningslinjene for slike analyser ikke følges.

Det offentlige forbruket i Norge er høyt. Målt som andel av Fastlands-BNP har Norge det høyeste offentlige forbruket (omlag 55% av Fastlands-BNP) av alle OECD land. Målt som andel av totalt BNP ligger det offentlige forbruket i Norge omlag på gjennomsnittet for OECD-landene (i overkant av 40 % av BNP).

At alle prioriteringer over offentlige budsjetter gjøres til gjenstand for nytte-kostnadsavveininger er derfor en ønskelig utvikling. Siden slike analyser legger til rette for at alle får tilgang til beslutningsgrunnlaget for offentlige tiltak og prosjekter kan vi få en langt mer opplyst og rasjonell debatt om myndighetenes budsjettprioriteringer.

MILJØØKONOMENE er enige: Innføring av et "effektivitetspoliti" som kan si ifra når slike analyser mangler helt eller er mangelfulle er en glimrende ide.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar