onsdag 18. april 2012

ENERGIKONSESJONER

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har etablert en nettløsning som gjør det enkelt å se hvilke energiprosjekter som til enhver tid er til konsesjonsbehandling.

Følger du denne lenken kan du selv studere hvilke prosjekter som er inne til behandling og hvor langt de er kommet i konsesjonsprosessen. Oversikten gjør det mulig å sortere på type energiproduksjon, i hvilket fylke utbyggingsplanene er og hvor langt sakene har kommet i konsesjonsprosessen.

For eksempel er 144 vindkraftsaker med en samlet produksjon på omlag 73 000 GWh og en effekt på omlag 25 500 MW, nå under behandling i Norge. 25 av disse konsesjonene, med en produksjon på omlag 3900 GWh og ny effekt på omlag 1500 MW, omhandler utbyggingsplaner for vindkraft i Rogaland fylke.

Tjenesten er god. En slik oversikt gjør det enkelt for befolkningen å fange opp hvilke energiprosjekter som er i anløp og gir en fin mulighet for den enkelte til å følge med på fremdriften i prosjekter som de er opptatt av. Ta en kikk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar