torsdag 19. april 2012

RUSHTIDSAVGIFT PÅ KOLLEKTIVTRANSPORT

Kan dette (via Aftenposten) være en god ide?
Ruter ble bedt om å komme med innspill til Oslopakke 3 og Nasjonal transportplan. Et av forslagene er å innføre en rushtidsavgift, for å se om man kan få flere reisende til å reise på tider av døgnet hvor det er mange ledige seter.

Det er nrk.no som først omtaler saken.

Foreløpig er dette bare et forslag, men ifølge Ruter selv ville det vært interessant å endre prisene avhengig av når på døgnet man reiser. Dersom forslaget går gjennom, kan det bli dyrere å reise i rushtiden, og billigere ellers på døgnet.

- Tenker ikke på dette som en avgift

Men at det er en rushtidsavgift som er foreslått vil ikke Ruter gå med på. De mener at politikerne må få vite hvilke tiltak som er mulige for å spare penger.

- Dere ser på rushtidsavgift som en mulighet?

- Ja, det vi kaller for «tidsdifferansiering». Vi tenker ikke på dette som en avgift. Man bare priser litt ulikt på ulike tider av døgnet for å se om man kan flytte de passasjerene som har mulighet til å endre reisetid, over på tider på dagen hvor man har ledig kapasitet, sier pressetalsperson Sofie Bruun i Ruter, til Aftenposten.no.

- Men folk må jo på jobb?

- Man kan se for seg en modell hvor man setter ned prisen på de tidene der man har ledig kapasitet. Man kan skape et attraktivt tilbud på dagen, i stedet for å øke prisene når det er rush, sier Bruun.
Politikerne fra hele det politiske spektrumet har sprunget om kapp for å være først og best til å kritisere forslaget. Kanskje er det i seg selv ett tegn på at det kan være noe lurt i det? Hvordan kan man tenkte seg at priselastitisiteter varierer over brukersegmenter som reiser nå på forskjellige tider på dagen?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar