mandag 23. april 2012

ROMFARTSØKONOMEN!*

MILJØØKONOMENE gratulerer tredjeårs bachelorstudent, Fredrik Bendz Aarrestad, på Handelshøgskolen ved Universitet i Stavanger som har blitt tatt opp på det prestisjefulle sommekurset til International Space University (ISU) som har NASA som medarrangør!

I følge en artikkel i Stavanger Aftenblad er det ca 120 deltakere fra 30 land - i alderen 20 til 50 - hovedsaklig med teknologisk bakgrunn, som har blitt invitert til å delta dette året. Målet med kurset er ”å utdanne framtidige ledere innen romfart”. Videre i artikkelen:
Akkurat nå skriver Aarrestad bacheloroppgave om «den samfunnsøkonomiske verdien av vitenskapelig framgang», med hovedvekt på romfart.

- Den handler om hvordan vitenskapelig fremgang har vært drivkraften bak alle teknologiske innovasjoner som igjen har skapt dagens økonomi. Jeg argumenterer for at vitenskap muliggjør morgendagens teknologi som skaper overimorgens jobber og økonomisk vekst.

- Blir det jobb innen romfart etter endte studier?

- Det vet jeg ikke, men som framtidig samfunnsøkonom er et viktig spørsmål en stiller seg hvilke økonomiske prioriteringer som bør gjøres. Jeg mener at en av dem er økt satsing på forskning og utvikling. Under USA-oppholdet skal jeg fordype meg innen romfartsledelse og finansiering av ulike romfartsprosjekter. Til høsten er planen å begynne på en master i samfunnsøkonomi, så får vi se hva det fører til karrieremessig.
Gratulerer Fredrik! Hilsen stolt & forventningsfull veileder!     :-)


*Dersom noen skulle være interessert i temaet romfartsøkonomi, prøv å Google ”economics of space..”. Blant mye interessant lesning kan man finne Freakonomics blogginnlegget ”Is Space Exploration Worth the Cost?” og Krugmans interessante og morsomme artikkel ”The Theory of Interstellar Trade.” Hos MILJØØKONOMENE kan du finne tidligere innlegg om ”Geoengineering”.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar