tirsdag 29. mai 2012

ZERO & STATNETT

INNLEGGET KOMMER PÅ MILJØØKONOMENE SNART!

1 kommentar:

 1. Hei Miljøøkonomer!

  Først og fremst vil jeg berømme dere for et sterkt og oppriktig naturvernengasjement! Dere har mange gode innlegg om miljø og økonomi, og dette er viktige bidrag i en svært viktig debatt, så keep up the good work!

  Jeg jobber altså i ZERO. Dere er uenige med oss om endel ting, men vi ønsker alltid gode og konstruktive innspill velkommen - det er viktig med en miljø- og klimadebatt med et bredt spekter av meninger og synspunkter for å få frem de gode ideene.

  ZEROs utgangspunkt er egentlig ganske enkelt. Vi mener at menneskeskapte klimaendringer er den viktigste trusselen mot biomangfold, natur og livet ellers både i Norge og i resten av verden. Klimaendringer er også en stor trussel mot et sunt og levende havmiljø, som for meg personlig kanskje er den viktigste drivkraften til hvorfor jeg i det hele tatt jobber i ZERO (Her kommer forøvrig dagens bokanbefaling: "The Ocean of life: The fate of man and the sea" av Callum Roberts: En flott bok et hav som trues av både ekstrem overfiske, forurensning, og ikke minst klimaendringer, spesielt oppvarming og høyere CO2-opptak. Kort bokanmeldelse med hovedpunkter her: http://www.economist.com/node/21554490).

  Men i ZERO mener vi også at disse klimaendringene kan bremses, om ikke reverseres, ved å kutte utslipp av klimagasser fra kraftproduksjon, fra industri, fra transport, fra landbruk, og så videre. Det er hovedpremisset for alt vårt arbeid.

  Så når vi for eksempel mener at det er viktig å bygge ut mer fornybar energi i Norge - hvor potensialet er større enn i veldig mange andre land i verden - så er ikke det fordi vi er så opptatt av at norsk kraftindustri skal tjene mer penger. Den klarer seg utmerket uten oss. Vi mener det fordi vi ønsker at den norske, utslippsfrie energien skal brukes til å kutte bruken av fossil energi i resten av verden, for eksempel kullkraft i Tyskland. Slik at vi kutter klimagassutslipp, som igjen fører til at irreversible klimaendringer forandrer både naturen rundt oss, havmiljøet og livet slik vi kjenner det på en omfattende måte.

  Dere er økonomer, og dere er i deres fulle rett til å være uenige i vårt resonnement. Men vi ønsker konstruktive innspill. Hvis vi for diskusjonens skyld forutsetter at 1. Klimaendringer er reelle, 2. Klimaendringer er skapt av menneskelige klimagassutslipp, men at 3. Klimaendringene kan bremses eller til og med reverseres ved å kutte disse utslippene, hva er så den beste måten å kutte utslipp på, hvis vi også forutsetter at vi skal ha en økonomi som kan leve videre mens og etter at man kutter utslippene? Hvordan, fra deres økonomiske synspunkt, kan vi få det til?

  Jeg håper å høre fra dere, og ser frem til gode og gjennomtenkte innspill. Hvis dere ikke vil debattere i kommentarfeltet her, send meg gjerne en mail eller ring meg direkte - dette er en ekstremt viktig debatt, og vi vil gjerne høre deres tanker.

  Lykke til videre med deres gode naturvernengasjement!

  Med vennlig hilsen,

  Thor-Arne Englund
  Kommunikasjonsrådgiver, ZERO - Zero Emission Resource Organisation
  thor-arne@zero.no / 47 68 36 57

  SvarSlett