fredag 1. mars 2013

FREDAGSPOSTEN: ROCKING ECONOMIST! (OG NY LESERUTFORDRING)


Ukens leserutfordring: Identifiser økonomen og kort forklar hans tilknytning til fagområdet miljø/ressursøkonomi. Ha en fin helg - MILJØØKONOMENE!

1 kommentar:

 1. Økonomen i bandet må være UiS sin egen Atle Øglend. Atle Øglend er førsteamanuensis ved det teknisk- naturvitenskaplige fakultetet ved UiS. Han kommer fra "okka by", Egersund og har tydeligvis en ukjent side som metal-rocker.

  Selv har jeg hatt Atle som foreleser i to fag, henholdsvis Næringsøkonomi og beslutningsanalyse med Excel. Begge veldig kjekke fag som Atle forleste på en svært bra måte. Fagene anbefales til alle fremtidige samfunnsøkonomer.

  Atles tilknyttning til fagområdet miljø og ressursøkonomi er knyttet til doktorgradsoppgaven hans som omhandler kortsiktige markedseffekter og prisvariasjoner i laksemarkedet. Atle har sett på årsakene til prisvariasjonene og konsekvensene disse har for enkeltselskap og samfunnet. Han har også analysert andre markeder som olje i sin oppgave. Atle sin forskning har bidratt til økt tilgang til data angående prisvariasjonene. Denne tilgangen vil gjøre næringsaktører i bedre stand til å håndtere prisendringer i markedet.
  Hans oppgave, An Analysis of Commodity Price
  Dynamics with Focus on the Price of
  Salmon, kan leses i sin helhet under følgende link;
  http://brage.bibsys.no/uis/retrieve/1311/Ph.D%20%C3%98glend,%20Atle.pdf

  SvarSlett