torsdag 23. februar 2012

UKENS LESERUTFORDRING

RIDDLE ME THIS: Hvilken person er kreditert som "oppfinner" av reisekostnadsmetoden og hva har han/hun med Nordsjøen å gjøre?

KUDOS til første leser med tilfredstillende svar!

[Er du student i MØA350 kan du få doble bloggkommentar poeng dersom kommentaren blir vurdert som tilfredsstillende av medblogger Petter. Det ligger fortsatt en uløst leserutfordring om fiskeripolitikk her - nå også verdt to poeng!]

2 kommentarer:

  1. Harold Hotelling ble kreditert som "oppfinner" av reisekostnadsmetoden. Etter reisekostnadsmetoden beregnes forbrukernes faktiske reiseutgifter til for eksempel dyreparker (eller andre parker og lignende) som indikatorer på hva forbrukerne er villige til å betale for å oppleve dyrene. Noen reiser langt for å gå i dyrehage, da er besøket trolig verdt mye for dem. Andre har ikke reist like langt, og da vil verdien av besøket være tilsvarende mindre.
    Hotellings forbindelse med nordsjøen er gjennom Hotelling-regelen som uttrykker at prisen på olje skal stige med rentesatsen
    (diskonteringsraten) for at produsenten skal være indifferent når han skal produsere.Den gevinsten man får ved å holde ressursen i bakken må være lik den gevinsten man får ved å utvinne oljen i dag og investere disse midlene på en annen måte.

    SvarSlett
  2. Jeg tror du har mer eller mindre riktig svar Marita, men vet ikke helt om reisekostnadsmetodebeskrivelsen er riktig. De som må reise langt til Dyreparken viser kanskje at de har høy betalingsvillighet, men står vel igjen med lavt konsumentoverskudd. De som bor nærme signaliserer vel ikke samme betalingsvilighet, men kanskje de kommer oftere og får høyere konsumentoverskudd pga lavere kostnad per besøk?

    SvarSlett