onsdag 7. mars 2012

FORTSATT VERDT Å LESE: KRAFTLINJER I BLINDLEIA

Professor Victor D. Norman sin "Hardanger kronikk" publisert i papirutgaven av Dagens Næringsliv lørdag 21. august 2010:
Regjeringen er blitt anklaget for dårlig taktisk-politisk håndverk i Hardanger-saken. Det er kanskje berettiget.

Det er imidlertid mye verre at regjeringen ikke har gjort den jobben det påligger en ansvarlig regjering å gjøre - nemlig å vurdere om de politiske premissene som Statnett har lagt til grunn for sine planer, er riktige og rimelige.

Personlig har jeg ingen store problemer med å følge Statnetts resonnement i saken. Gitt at det er politisk bestemt at oljevirksomheten skal elektrifiseres, gitt at det er politisk bestemt at kraftkrevende industri fortsatt skal sikres store mengder kraft, gitt at det er politisk bestemt at gasskraftverket på Mongstad bare skal gå for halv maskin, og gitt at det er politisk bestemt at Statnett ikke skal ta miljømessige hensyn hvis det koster noe, kan Statnetts konklusjon om luftspenn fra Sima til Samnanger være rimelig nok. Det er tross alt ikke Statnetts oppgave å overprøve politiske føringer.

Det er imidlertid regjeringens rett og plikt å vurdere rimeligheten av disse rammene. Det har den ikke gjort i denne saken. Den har brukt to år på å fatte en beslutning; men det eneste som er kommet ut er et ekko av Statnetts konklusjon: Kraftlinjen er nødvendig for å sikre strømforsyningen til Bergen. Ingenting tyder på at regjeringen har foretatt en substansvurdering av rammene for beslutningen. Det er mildt sagt kritikkverdig.

Regjeringen har etter min mening gjort seg skyldig i tre graverende unnlatelsessynder.

Den første er at den ikke har revurdert elektrifiseringen av sokkelen. Den løsningen som er valgt, innebærer at Sima-vannkraft som i dag går østover, og der erstatter CO2-forurensende varmekraft i eller fra utlandet, i stedet vil bli brukt i Bergen, mens Mongstad-kraft brukes til å redusere CO2-utslipp på sokkelen. Nettoeffekten blir helt sikkert varige skader på Hardanger-naturen, men neppe noen reduksjon i globale CO2 utslipp.
....
Høres dette kjent ut? I tillegg til å påpeke ufornuftig energipolitikk retter professor Norman i denne kronikken søkelyset på at klassisk naturvern ofres til fordel for symbolsk klimapolitikk.

For å ungå at MILJØØKONOMENE krenker eventuelle opphavesrettigheter, vennligst les resten av den glimrende kronikken via NHHs nettpostering her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar